Enkelt och säkert Gratis för SCR Inga fasta avgifter Ladda ner och testa
  Gratis för SCR - Medlemmar
  Check in easy är helt integrerat mot SCR och gratis i sitt grundutförande. Systemet innehåller alla funktioner som finns i webbtjänsten Daylight. Detta innebär att all statistik och all försäljning av kort och giltighetsmärken hanteras. Utöver detta får man följande fördelar:

Egen kunddatabas: Alla in- och utcheckningar bygger upp en egen databas med gäster åt våra kunder. Därmed får man full kontroll på sina egna gästers uppgifter.

Bättre kommunikation: Det går att ta fram adresser för utskick ur systemet.

Fungerar utan Internet: Systemet är gjort för Internet men fungerar även när Internet inte är tillgänligt.

Säkrare: Systemet garanterar att gästerna identifieras på ett korrekt sätt oavsett vem som är satt att sköta in- och utcheckningar.

Effektivare för svenska gäster: Kommunikation med SCR sker "under ytan" och respons om SCR - status erhålls direkt via personnummer. Är allt ok checkas kunden in, saknas SCR-kort uppmanas man att sälja kort. Har giltighetstiden gått ut uppmanas med att köpa märke.
IR Gruppen Sverige AB
Box 118
136 22 Haninge
Tel: 08 - 24 74 24
info@checkineasy.se